ปรึกษาจัดฟัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

-ตรวจช่องปากและวางแผนการรักษา

-X-ray ภาพถ่ายใบหน้าด้านข้างและฟิลม์แนวยาวเพื่อประเมินการวางแผนรักษา

เคลียร์ช่องปากเพื่อจัดฟัน

-เตรียมช่องปากตามแผนการรักษาในแต่ละบุคคล เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด หรือการรักษาอื่นๆในแต่ละบุคคล

ติดเครื่องมือจัดฟัน

ติดเครื่องมือจัดฟัน สำหรับขั้นตอนนี้ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับโปรที่เลือก โปรดดูรายละเอียดที่หน้าโปรที่สนใจอีกครั้ง

ปรับเครื่องมือจัดฟันทุกเดือน

ขั้นตอนปรับเครื่องมือจัดฟัน ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับโปรที่เลือกโปรดดูรายละเอียดในหน้าโปรที่สนใจอีกครั้ง